ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobami medycznymi, są zobowiązane do przesyłania informacji dotyczących operacji logistycznych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Raporty muszą być wysyłane codziennie, dlatego konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa do nowego wymogu.

Rozwiązanie Hogart pozwala na realizację wymogów nowych przepisów w zakresie przekazywania wymaganych danych do ZSMOPL.

PROCES RAPORTOWANIA DO ZSMOPL

  • Pozyskiwanie danych z systemów źródłowych.
  • Tworzenie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML.
  • Przekazywanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL – integracja z WebService Ministerstwa Zdrowia.
  • Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych z ZSMOPL.
  • Rejestrowanie potwierdzenia z systemu ZSMOPL w logu.
  • W razie błędu – zarejestrowanie w logu oraz wysłanie informacji o nim na adres mailowy.

CZTERY WARIANTY INTEGRACJI Z ZSMOPL OD HOGART

  • ZSMOPL Hogart professional – wersja pełna dla dużych hurtowni, producentów i sieci aptek.
  • ZSMOPL Hogart lite – wersja dla średnich i małych firm i hurtowni, a także dla sieci aptek.
  • ZSMOPL Hogart ultra lite – wersja dla małych producentów, dostawców składników oraz pojedynczych aptek.
  • ZSMOPL Hogart service – usługa wysłania ZSMOPL na podstawie pliku z danymi. Jest to opcja dla firm, które nie posiadają integracji z systemem ERP.

Wybierz program do integracji ze ZSMOPL od doświadczonego producenta – Hogart. Firma działa na rynku od 25 lat, zajmujemy się wdrożeniami i dostosowaniem do polskiego rynku, rozwiązań informatycznych od światowych producentów: ORACLE, INFOR Global Solutions, QlikTech, IBM. Wykonujemy też samodzielne aplikacje, takie jak Hogart Czynny Podatnik, Hogart ZSMOPL, Hogart Split Payment i wiele innych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Hogart ZSMOPL? Zajrzyj na https://www.hba.hogart.com.pl/zsmopl/